Mūsu apņemšanās nodrošināt dzīvnieku labklājību

Hill’s apņemšanās nodrošināt dzīvnieku labklājību

Visi lolojumdzīvnieki, par kuriem rūpējas Hill’s Pet Nutrition, dzīvos mīlošā, drošā, rotaļīgā un tīrā vidē. Mēs izmantojam tikai neinvazīvas, humānas pētniecības metodes, kas ir nepieciešamas, lai izstrādātu uztura tehnoloģijas, kas palīdzētu suņiem un kaķiem nodzīvot ilgāku, veselīgāku dzīvi. Mūsu revolucionārie sasniegumi lolojumdzīvnieku barības jomā nav pārspēti, un savu uzņēmējdarbību un reputāciju esam izveidojuši, vienmēr ievērojot visaugstākos ētiskos principus.

Katru dienu mēs pierādām, ka kvalitatīvas zinātniskās tehnoloģijas un iejūtīga lolojumdzīvnieku aprūpe iet roku rokā ar mīluļu veselīgas dzīves uzlabošanu. Tāpēc Hill’s atbalsta [un īsteno] tikai atbildīgu, saudzīgu un humānu attieksmi pret suņiem un kaķiem. Visiem pētījumiem, ko veic vai atbalsta Hill’s, — vai tie būtu Hill’s™ lolojumdzīvnieku uztura centrā vai ārpus tā: klientu mājās, veterinārijas skolās vai jebkur citur, — ir jāatbilst tālāk minētajiem striktajiem Hill’s nosacījumiem, lai garantētu nevainojamu lolojumdzīvnieku aprūpi

 

  • Mēs neiesaistāmies pētījumos, kas apdraud suņu un kaķu veselību. Visi Hill’s atbalstītie pētījumi ir paredzēti tam, lai uzturētu un uzlabotu dzīvnieka veselību. Mēs neveiksim nevienu pētījumu, kurā būtu paredzēta suņu vai kaķu eitanāzija.
  • Pētot to, kā suņa vai kaķa organisms uzņem, sadala, uzkrāj, izmanto un izvada uzturvielu, mēs izmantojam tikai tādas pētnieciskās metodes, kas ir veterinārais ekvivalents cilvēka uztura vai medicīniskajos pētījumos pielietotajām. Hill’s neatbalsta un neveic pētījumus, kas suņiem vai kaķiem rada sāpes un ciešanas. Mūsu principu pamatā ir pārliecība, ka tas, kas nodara sāpes cilvēkam, sāp arī suņiem un kaķiem.
  • Mēs veicam pētījumu tikai tad, ja esam ieguvuši neapstrīdamus pierādījumus, ka varam uzlabot mūsu četrkājaino kompanjonu veselību un labklājību. Šo pētījumu rezultātā nereti rodas revolucionāri atklājumi uztura jomā, kas uzlabo dzīvi miljoniem suņu un kaķu.
  • Mēs nemitīgi cenšamies rast iespējas samazināt atkarību no pētījumiem, kuros iesaistīti dzīvnieki. Ievērojams skaits suņu un kaķu piedalās mūsu uztura izmēģinājumos, paliekot savās mājās. Mūsu veterinārārsti un uztura speciālisti prasmīgi izstrādā pārbaudes metodes, kas simulē dzīvnieka organismu. Piemēram, mutes aprūpes testēšanas jomā mēs bijām pirmie, kas izmantoja „mākslīgo muti”, ar kuru tiek mērīta jauno tehnoloģiju efektivitāte. Vēl viens piemērs: mēs esam izstrādājuši un izmantojam matemātisko formulu, kas balstīta uz barības uzturvielu profilu, kas precīzi prognozē pH līmeni kaķa vai suņa urīnā, bez nepieciešamības pārbaudīt uz dzīvniekiem.
  • Lai pārliecinātu lolojumdzīvnieku saimniekus par to, ka mūsu ārstnieciskā barība ir droša un efektīva, mēs atbalstām pētījumus, kuros iesaistām dzīvniekus, kas jau ir saslimuši ar konkrēto slimību. Mēs nepiedalāmies pētījumos, kur izmanto ķirurģiskās un neķirurģiskās metodes, lai radītu vai simulētu saslimšanu.
  • Hill’s Lolojumdzīvnieku uztura centram un dažādām citām Hill’s atbalstītajām iestādēm jāatbilst vai jāpārspēj visi nozarē ar likumu noteiktie dzīvnieku aprūpes likumdošanas standarti. Visos gadījumos, kad pētījums tiek veikts kādā citā iestādē ārpus Hill’s, mēs nozīmējam un apmaksājam tā dēvētos „lolojumdzīvnieku aizstāvjus”, kuri ir atbildīgi par to, lai katrs dzīvnieks saņemtu iejūtīgu aprūpi, kuras galvenie priekšnoteikumi ir fiziskās nodarbes un ar sociāliem kontaktiem bagāta vide.
  • Mēs ar entuziasmu atbalstām un veicinām to suņu un kaķu adopciju, kuri iepriekš piedalījās pētījumos. Mēs stingri iesakām lolojumdzīvnieku saimniekiem uzzināt un izpētīt to, kā rūpēties pa jauno mīluli, pirms tā vešanas uz mājām.
  • Mēs publicējam savu pētījumu rezultātus, lai uzlabotu zināšanas par veselīgu uzturu un palīdzētu novērst nevajadzīgu pētījumu atkārtošanu ar suņu un kaķu piedalīšanos.
  • Hill’s izmanto tikai tādos pētījumos ar dzīvnieku piedalīšanos iegūtu informāciju, kas ir publiski pieejami (iepriekš publicēti), vai tādos, kas veikti, ievērojot Vispasaules dzīvnieku labturības politiku.