[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Konfidencialitātes politika


KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN BĒRNU PRIVĀTUMS

Hill's rūpējas un ievēro savu tiešsaistes apmeklētāju privātumu. Mūsu privātuma politika ir aprakstīta tālāk. Tā kā interneta tehnoloģijas var izmainīties, šāda politika var arī mainīties. Par jebkuram izmaiņam tiks nekavējoties paziņots šajā lapā.

ĪPAŠA PIEZĪME VECĀKIEM UN APRŪPĒTĀJIEM.

Hill's rūpējas par bērna privātumu. Mēs atzīstam, ka bērni izmanto e-pastu un internetu, tas rada īpašas bažas par privātumu un informācijas drošību.

Hill’s seko Children’s Advertising Review Unit („CARU”) vadlīnijām par reklāmu Internetā un tiešsaistes pakalpojumos, tai skaitā vadlīnijām par bērnu personīgo datu ievākšanu. Hill’s atgādina un iesaka visiem vecākiem pārbaudīt un uzraudzīt bērnu aktivitātes tiešsaistē. Jūsu bērnu privātums tiks nodrošināts, ja sekosiet, lai viņi nedalās ar savu personīgo informāciju bez jūsu atļaujas.

[ ↑ skip to content ↑ ]